Leń [synonimy]

  • Leniuch.
  • Próżniak.
  • Bumelant.
  • Darmozjad.
  • Nierób.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]