Lękliwie [synonimy]

  • Nieśmiało.
  • Z obawą.
  • Z lękiem.
  • Z biciem serca.
  • Z bojaźnią.
  • Z niepokojem.
  • Z duszą na ramieniu.
  • Strachliwie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]