Leżeć [synonimy]

  • Polegiwać.
  • Doleżeć.
  • Pokładać się.
  • Wylegiwać się.
  • Kłaść się.
  • Znajdować się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]