Leksyka

  • Słownictwo danego języka.
  • Zbiór wszystkich wyrazów istniejących i używanych przez daną społeczność.
  • System leksykalny ma duże znaczenie da danego języka.
  • Dotyczy stałego wzbogacania jego zasobów.
  • Odbywa się to, między innymi, poprzez zapożyczenia.