Leksykologia

  • Dział językoznawstwa.
  • Zajmuje się badaniem wyrazów pod kątem ich znaczenia, użycia i pochodzenia.
  • Nauka o słownictwie, tj. zasobie wyrazów i związków wyrazowych, będąca teoretyczną, naukową podstawą leksykografii.