Leksykalizacja

  • Proces językowy polegający na tym, że przejrzysta pod względem budowy słowotwórczej forma rozluźnia swój związek z wyrazem podstawowym, od którego pochodzi i przekształca się w wyraz jednolity, pełniący swą funkcję znaczeniową niezależnie od swych składników etymologicznych.
  • Wyraz z leksykalizowany łatwiej ulega zmianom znaczeniowym niezależnie od znaczenia wyrazu podstawowego, z którym zerwał więź.
  • Leksykalizacja jest procesem długotrwałym, stad wyraz może byc zleksykalizowany częściowo (leksykalizacja częściowa) lub całkowicie (leksykalizacja całkowita).