Labializacja

Labializacja – zaokrąglenie warg występujące przy artykulacji niektórych głosek, np. ą, o, u.