Romantyzm [hasła programowe]

Jak każda epoka, tak i romantyzm miał swoje hasła programowe, najważniejsze z nich to:

 • oparcie się na poznaniu intuicyjnym, uczuciowości i wierze,
 • częściowe odejście od filozofii logiczno-empirycznej,
 • bunt przeciw zastanemu porządkowi świata,
 • sięganie do mądrości i twórczości ludowej,
 • traktowanie literatury ludowej jako skarbnicy tożsamości narodowej,
 • uznanie świata fantastycznego za element świata człowieka,
 • wyzwalanie ekspresji twórczej ww rozmaitych dziedzinach aktywności artystycznej człowieka,
 • „pokłony” dla młodości i jej szaleństwa,
 • uznanie istnienia wewnętrznych rozterk i szukanie własnej hierarchii wartosci,
 • uleganie zmiennym nastrojom,
 • poddawanie się smutkowi, tajemniczości i grozie,
 • uznanie poezji za absolut sztuki,
 • stawianie na piedestale artysty-geniusza,