Masochiści

My, masochiści lubimy chodzić do szkoły.