Lenartowicz Teofil Aleksander

Teofil Aleksander Lenartowicz 

(27 lutego 1822, Warszawa – 3 lutego 1893, Florencja, Włochy)

Polski poeta romantyczny, etnograf, rzeźbiarz i konspirator. Członek honorowy Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu.
Nazywał siebie „lirnikiem mazowieckim”, by podkreślić związek swojej poezji z kulturą ludową Mazowsza.
Obok Mickiewicza najpełniej realizował w swych wierszach romantyczną zasadę zwrotu do ludowości.
Luźno związany był z ugrupowaniem literackim cyganeria warszawska i działalnością konspiracyjną Edwarda Dembowskiego.
Wykładał literatury słowiańskie na uniwersytecie w Bolonii i Krakowie, przyjaźnił się z Cyprianem Kamilem Norwidem i Józefem Ignacym Kraszewskim.
Jest autorem m.in. zbiorów poezji:
  • „Lirenka” 1855,
  • „Nowa lirenka” 1859,
  • „Polska ziemia w obrazach” 1848-1850,
  • „Piosenki wiejskie dla ochronek” 1861,
  • „Poezje” 1863,
  • „Album włoskie” 1870,
  • „Rytmy narodowe” 1801.

Napisał także poematy”

  • „Bitwa racławicka” (1859),
  • „Opowiadania mazowieckiego lirnika” 1865.