Romanowski Mieczysław Jan Juliusz

Mieczysław Jan Juliusz Romanowski 

( 12 kwietnia 1833, Żuków, Ukraina – 24 kwietnia 1863, Józefów)

Polski szlachcic herbu Bożawola, poeta epoki romantyzmu.

Pochodził ze wschodniej Galicji.

Pracował jako pisarz Zakładu im. Ossolińskich we Lwowie.

We Lwowie debiutował także jako poeta.

Gorący patriota i piewca niepodległości, przedarł się wiosną 1863 roku przez granicę na teren zaboru rosyjskiego, by uczestniczyć w powstaniu, poległ w bitwie koło Józefowa Lubelskiego.

Jest autorem wierszy patriotycznych (np. „Sztandary polskie w Kremlu”) oraz powieści poetyckiej „Dziewczę z Sącza” (1861).