Libertynizm

Libertynizm, oznacza z łacińskiego  wyzwolenie. Jest to nurt filozoficzny, a także postawa światopoglądowa, które stanowią odpowiedź  na kryzys kultury, który zarysował się w wiekach XVII i XVIII. Jego przedstawiciele  uważali, że skoro niektóre z prawd kultury i religii nie są wcale pewne i oczywiste to należy postawić w takim przypadku na rozum.

Libertyni głosili więc pochwałę zmysłów i seksualizmu człowieka. Odkrywali iluzję i fałsz cywilizacji, a zaliczali do niej również religię, podważali autorytet kościoła i tezę o istnieniu uduchowionej miłości, wyrażając pogląd że człowiekiem „rządzą” instynkty. Za najsilniejszy uważali popęd płciowy. Nie uznawali natomiast istnienia nieśmiertelnej duszy.