Musiało boleć

Syzyf wtaczał ciężki kamień pod górę, a ten mu ciągle spadał mu na jego koniec.