Liceum Sióstr Nazaretanek

Dziś jedna z bardziej znanych kieleckich szkół, z bardzo wysokim wynikami swoich uczniów, mieści się u zbiegu ulic Słowackiego i Seminaryjskiej. Gmach  przy ul. Słowackiego 5 powstał z dwóch kamienic, które wybudował  znany kielecki przedsiębiorca budowlany  Ludwik Klima.

Pierwszy z nich zaczął powstawać w 1897 roku , drugi powstał w dziesięcioletnim odstępie czasu. Jego plan opracował  A. Węgierkiewicz, powtórzono jak w lustrze  plan  przyległej kamienicy Zagajskich.

W 1905 roku lokatorem tego budynku był „czasowy generał–lejtnant” Bobylew.  Drugi budynek, o dwóch skrzydłach od Hipotecznej i Seminaryjskiej, wybudowano na placu zakupionym przez Klimów od miasta w 1907 roku.

Od 1912 roku w tych posesjach rezydowało „biuro policmajstra miasta Kielc”,  a cztery lata później przeniosło się z budynku Hönigmanna przy ul. Kościuszki,  Żeńskie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, które prowadziła  Maria Krzyżanowska. Oba budynki stały się w 1922 roku własnością Towarzystwo Opieki nad Gimnazjum Katolickim w Kielcach (zakupu dokonali na swoje nazwiska księża, infułat Bogumił Czerkiewicz i Franciszek Sonik).

W okresie międzywojennym cała zabudowa wraz z oficynami otrzymała jednolity charakter wg projektów architekta Wacława Nowakowskiego (nad starszą kamienicą nadbudowano drugie piętro).

Od 1924 r. mieściło się w nich, oprócz Gimnazjum im. Mickiewicza, także Gimnazjum św. Stanisława Kostki (przeniesione wkrótce do własnego gmachu „na Górce”, za ul. Źródłową), potem Seminarium Nauczycielskie im. Królowej Jadwigi (od l. trzydziestych XX w. gimnazjum i liceum tego imienia), w czasie PRL-u – Liceum Państwowe im. J. Słowackiego.

Siostry Nazaretanki powróciły do budynków tej szkoły w 2001 roku (po 40. letniej kasacji), a tradycja szkoły nazaretańskiej w Kielcach sięga roku 1939, kiedy to bp Czesław Kaczmarek sprowadził do Kielc Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, aby wspierały w mieście rozwój szkolnictwa nazaretańskiego.

(Anna Adamczyk, Powstanie i zabudowa „Nowego Miasta”, dzielnicy gubernialnych Kielc,
cz. 2, lata 1895–1918, Studia Muzealno-Historyczne 2011, 3, 205-236).