Liczba

Liczba – kategoria gramatyczna wszystkich odmiennych części mowy (nie dotyczy liczebników.

W języku polskim spotykamy:

Liczbę pojedynczą

(oznacza rzecz lub osobę jednostkową)

Liczbę mnogą

(określa wielość przedmiotów, osób, zjawisk)

Pozostałości liczby podwójnej (pozostałość po prasłowiańskim, funkcjonowała do XVI wieku, wyrażała parzystość, podwójność)

stół – rzeczownik

koleżanka – rzeczownik

tydzień – rzeczownik

stoły rzeczownik

koleżanki – rzeczownik

tygodnie – rzeczownik

W przysłowiach:

Trzy gęsi, dwie niewieście uczyniły jarmark w mieście,  Mądrej głowie dość dwie słowie.

 

ładna – przymiotnik

ciekawy – przymiotnik

lodowaty – przymiotnik

ładne przymiotnik

ciekawi – przymiotnik

lodowate – przymiotnik

mój – zaimek

twój – zaimek

ten zaimek

nasze – zaimek

wasze – zaimek

tamci – zaimek

W języku polskim funkcjonują tzw, rzeczowniki niepoliczalne, np.. złoto, wiedza, Białystok.

Są też rzeczowniki posiadające tylko liczbę mnogą, np. nożyce, sanie, usta, rajstopy.