Metafora poetycka

Metafora poetycka – przenośnia, niedosłowne użycie słowa w języku literackim, stanowi połączenie wyrazów, z których przynajmniej jeden zyskuje nowe znaczenie. Polega na zaskakującym, niecodziennym zestawieniu wyrazów, tak że powstaje nowe, odkrywcze znaczenie. Tworzy się na skutek skojarzeń dwóch zjawisk o cechach podobnych i przeniesieniu ich, rozszerzeniu znaczeń drugiego zjawiska, nieraz są to skojarzenia odległe znaczeniowo i wymagają od odbiorcy wysiłku intelektualnego i wyobraźni.