Liczebniki [budowa liczebników wielorakich]

  • Liczebniki wielorakie tworzą się od liczebników zbiorowych.
  • Wykorzystywany jest przyrostek -aki (-aka, -akie).
  • Niekiedy stosuje się przyrostki -ny (-na, -ne) oraz -owy (-owa, -owe).

Przykłady:

  • dwojaki,
  • pięcioraka,
  • siedmioraka,
  • tysięczna,
  • milionowa.