Liczebniki [budowa liczebników zbiorowych]

Liczebniki zbiorowe tworzone są za pomocą przyrostków: -oje, -oro.

Przykłady:

  • dwa – dw-oje,
  • trzy – tr-oje,
  • cztery – czw-oro,
  • osiem – ośmi-oro.