Liczebniki [budowa liczebników złożonych]

Formę złożoną mają:

  • liczebniki, będące zrostami, np. pięćdziesiąt, osiemdziesiąt, trzysta, półtora,
  • liczebniki będące  zestawieniami, np. dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt dwa, tysiąc siedemset,
  • liczebniki będące złożeniami, np. dziesięciokroć, dwakroć, stokroć.