Liczebniki i kategoria liczby

  • W zasadzie liczebniki nie znają w ogóle kategorii liczby.
  • Liczebnik 1 ma liczbę pojedynczą, pozostałe mnogą.
  • Niektóre jednak liczebniki mogą mieć inne. nieliczebnikowe znaczenie.
  • Jeden  oznacza ilość, ale także „pewien” i w tym drugim znaczeniu mają normalną liczbę mnogą (np. Jedne kobiety tańczą krakowiaka, inne śpiewają w chórze).
  • Jak więc widać  jeden ma liczbę mnogą, ale nie w swoim liczebnikowym znaczeniu.