Liczebniki [podział]

LICZEBNIKI:

  • główne (ile?, pięć),
  • porządkowe (który z kolei?, piąty),
  • ułamkowe (niepełna całość, trzy czwarte),
  • nieokreślone (nie podają dokładnych danych, kilka, mnóstwo),
  • wielorakie (wskazują na liczbę części składowych, dwojaka natura),
  • mnożne (wskazują na liczbę jednorodnych części składowych, skok potrójny),
  • zbiorowe (ile?, używane przy określaniu osób niedorosłych i rzeczownikach bez liczby pojedynczej, dwoje dzieci, troje drzwi).