Spójniki [podział]

SPÓJNIKI:

  • współrzędności, wyrażają stosunek równorzędności (np. i, lub, czy, jednak, więc),
  • podrzędności, wyrażają stosunek nierównorzędności, łącząc zdania nadrzędne z  podrzędnymi (np. aby, jeżeli, że, chociaż).