Przyimki [podział]

PRZYIMKI

  • proste (z, przez, nad),
  • złożone (sprzed, poprzez, znad).