Liczebniki

Liczebniki określają liczbę i kolejność.

Liczbę przedmiotów określają liczebniki główne, np.

 • jedna lampa,
 • pięć kaloryferów,
 • dwanaście kobiet.

Liczebniki główne odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

Liczebniki porządkowe ustalają kolejność, np.

 • drugi władca,
 • piąty autobus,
 • ósmy chłopiec.

Liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.

Liczebniki ułamkowe są nazwami liczb ułamkowych, np.

 • ćwierć chleba,
 • pół metra,
 • półtora domu.

Liczebniki ułamkowe są wyrazami nieodmiennymi.

Liczebników zbiorowych używamy wyłącznie w trzech sytuacjach:

Gdy określamy liczbę osób rożnej płci, np.

 • troje rodziców,
 • czworo ludzi.

Gdy chcemy powiedzieć, ile jest przedmiotów, które mają tylko liczbę mnogą, np.

 • dwoje drzwi,
 • troje grabi.

Gdy mamy do czynienia z osobami lub istotami niedorosłymi, np.

 • pięcioro niemowląt,
 • siedmioro źrebiąt.

Liczebniki zbiorowe występują od 2 do 90.

Odmieniają się przez przypadki.