Nietzsche Friedrich

Friedrich Nietzsche

(15 października 1844, Röcken, Lützen, Niemcy – 25 sierpnia 1900, Weimar, Niemcy)

Filozof, filolog klasyczny, pisarz i poeta.

Jego filozofia to radykalna krytyka chrześcijaństwa oraz współczesnej autorowi zachodniej kultury.

Pokazuje, że cel życia stanowi twórcze działanie, przekraczanie własnych granic, odrzucanie ograniczeń.

Jest twórcą  kategorii „nadczłowieka” (niem. Übermensch), będącego jednostką kreatywną, twórczą, posiadającą wolę mocy,.

Ta moc zaś to życiowa energia, moc sprawcza pozwalająca na ciągłe sprawdzanie się, przekraczanie siebie.

„Nadczłowiek” Nietzsche’a to twórca siebie, swojego życia, wartości i kultury. Posiadacz woli mocy, którą należy tłumaczyć jako źródło energii życiowej, siły umożliwiającej nieustanne przekraczanie siebie.

Przeciwwagą dla niego jest  „ostatni człowiek”, mały, słaby, ale tworzący ludzką masę, mogącą zdominować świat.

Dzieła:

  • „Tako rzecze Zaratustra” (1883–1885),
  • „Poza dobrem i  złem” (1886).