Liczebny [synonimy]

  • Liczbowy.
  • Cyfrowy.
  • Kwantytatywny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]