Liczny [synonimy]

  • Mnogi.
  • Obfity.
  • Nieprzeliczony.
  • Duży.
  • Milionowy.
  • Wieloosobowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]