Likwidacja [synonimy]

  • Zniesienie.
  • Zamknięcie.
  • Unieważnienie.
  • Rozwiązanie.
  • Zwinięcie.
  • Kasata.
  • Zakończenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]