Linia [synonimy]

  • Kreska.
  • Prosta.
  • Styczna.
  • Sieczna.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]