Liniał [synonimy]

  • Linia.
  • Linijka.
  • Przykładnica.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]