Liryka, epika, dramat [wyznaczniki]

LIRYKA

 • Świat wewnętrzny:
  • uczucia: radości, zadowolenia, zachwytu, bólu, rozpaczy, smutku, niepokoju,
  • refleksje,
  • przeżycia wewnętrzne, doznania.

EPIKA

 • Świat zewnętrzny:|
  • narracja,
  • akcja,
  • opis sytuacji, przedmiotu, krajobrazu,
  • charakterystyka postaci środowiska,
  • fabuła.

DRAMAT

 • Świat kreowany przez bohaterów:
  • obejmuje utwory przeznaczone do wystawienia na scenie,
  • tekst jest podzielony na role,
  • może występować tekst poboczny (didaskalia).