Liryka narracyjna

  • Typ liryki pośredniej.
  • Przedstawia niewielką fabułę bez komentarza odautorskiego.
  • Podmiot opowiada o zdarzeniach, w których sam nie uczestniczy.
  • Obok „ja” mówiącego pojawia się także „on”, bohater liryczny, uczestnik zdarzeń.
  • Emocje są wyrażane w tekście za pomocą przedstawionej fabuły.