Liryka opisowa

  • Rodzaj liryki pośredniej.
  • Podmiot liryczny ukrywa się za opisem, np. krajobrazu lub przedmiotów.