Liryka osobista

  • Podmiot sugeruje, e jest tożsamy z autorem, np. Horacy „Wybudowałem pomnik”