Średniowiecze [bibliografia]

 • Barber R., „Rycerze i rycerskość”, Warszawa 2000.
 • Beer F., „Kobiety i doświadczenie mistyczne w wiekach średnich”, Kraków 1996.
 • Dąbrówka A., „Średniowiecze. Korzenie”, Warszawa 2007.
 • Deptuła Cz., „Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiografii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego”, Lublin 1990.
 • Drzewicka A., „Starofrancuska epopeja rycerska. Szkice”, Warszawa 1979.
 • Duby G., „Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420”, Warszawa 1986.
 • Eco U., „Sztuka i piękno w średniowieczu”, Kraków 2006.
 • Gębarowicz M., „Psałterz floriański i jego geneza”, Warszawa 1965.
 • Guriewicz A, „Kategorie kultury średniowiecznej”, Warszawa 1976.
 • Huzinga J., „Jesień średniowiecza, Warszawa 1998.
 • Jelicz A., By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych”, Warszawa 1975.
 • Ker W.P., „Wczesne średniowiecze. Zarys historii literatury”,  Wrocław 1977.
 • Lewański J., „Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce”, Warszawa 1981.
 • Le Goff  J., „Kultura średniowiecznej Europy”, Warszawa 2002.
 • Le Goff J. „Człowiek średniowiecza”, Warszawa 1966.
 • Lewis C. S., „Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej”, Kraków 1995.
 • Michałowska T., „Średniowiecze”, Warszawa 1995.
 • Michałowska T., „Słownik literatury staropolskiej”, Wrocław 2002.
 • Nowak-Dłużewski J., „Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowiecze”, Warszawa 1963.
 • Pernoud R.. „Kobieta w czasach katedr”, Warszawa 1995.
 • Przybylski R., „Pustelnicy i demony”, Kraków 1994.
 • Starnawski J., „Średniowiecze”, Warszawa 1989.
 • Starnawski J., „Wieki średnie i wiek renesansowy”, Łódź 1996.
 • Witczak T., „Literatura  średniowiecza”, Warszawa 1990.
 • Włodarski M., „Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku”, Kraków 1987.
 • Woronczak J., „Studia o literaturze średniowiecza i renesansu”, Wrocław 1993.