Średniowiecze [mapa myśli]

CZAS TRWANIA

 • 476 rok – 1453 rok

NAUKA I OŚWIATA

 • sztuki wyzwolone
 • pierwsze uniwersytety
 • język łaciński
 • rozwój teologii

HISTORIA

 • chrzest Polski
 • wyprawy krzyżowe
 • feudalizm
 • epidemie dżumy

FILOZOFIA

 • teocentryzm
 • scholastyka
 • św. Augustyn
 • św. Tomasz z Akwinu

WZORCE OSOBOWE

 • święty („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka z Asyżu”)
 • władca (Gall Anonim, „Kronika polska”, „Pieśń o Rolandzie”)
 • rycerz („Pieśń o Rolandzie”, „Dzieje Tristana i Izoldy”)
 • dama serca („Dzieje Tristana i Izoldy”)

SZTUKA

ARCHITEKTURA

 • styl romański (bazylika, łuk półkolisty, sklepienie kolebkowo-krzyżowe)
 • styl gotycki (katedra, łuk ostry, sklepienie krzyżowo-żebrowe, witraże)

SZTUKI PLASTYCZNE

 • miniatury
 • ikony
 • freski
 • mozaiki
 • malarstwo tablicowe (ołtarzowe)

CECHY  LITERATURY I SZTUKI

 • anonimowość
 • alegorie
 • symbolika
 • charakter parenetyczny (pouczający, wychowujący)
 • uniwersalizm

 

MOTYWY

 • deesis („Bogurodzica”)
 • stabat Mater Dolorosa („Lament świętokrzyski”)
 • ars moriendi, danse macabre („Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”)

LITERATURA

 • pieśń religijna („Bogurodzica”)
 • lament, plankt („Lament świętokrzyski”)
 • legenda hagiograficzna („Legenda o św. Aleksym”)
 • satyra społeczna („Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”)
 • epos rycerski („Pieśń o Rolandzie”)
 • romans rycerski („Dzieje Tristana i Izoldy”)
 • ballada francuska („Ballada o wisielcach”, „Ballada o paniach minionego czasu”)