Marysia czy pierś

Kareta przejechała Marysi przez pierś, która leżała na ziemi.