Liść [synonimy]

  • Nać.
  • Listowie.
  • Igły.
  • Igliwie.
  • Kotki.
  • Zieleń.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]