Litość [synonimy]

  • Politowanie.
  • Żal.
  • Miłość.
  • Dobroć.
  • życzliwość.
  • Współczucie.
  • Empatia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]