Lojalny [synonimy]

  • Prawomyślny.
  • Prawowierny.
  • Legalny.
  • Ortodoksyjny.
  • Zgodny.
  • Uczciwy.
  • Prorządowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]