List

Specyficzny typ wypowiedzi pisemnej.

Pisemna wypowiedź skierowana do konkretnej osoby, instytucji, może być:

  • prywatny, stosowany w kontaktach z bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi,
  • oficjalny, kierowany do urzędów lub osób, które je reprezentują, ma charakter prośby lub podziękowania, a cechą charakterystyczną jest zwięzłość i rzeczowość.

Sztuka pisania listów znana była już w starożytności.

Szybko nabrała cech profesjonalnych i stała się sztuką piśmienniczą świadomie doskonaloną przez ludzi kultury i sztuki.

Znane są listy J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, M. Żmichowskiej, E. Orzeszkowej, utrzymane w stylu bliskim dzieł literackich.

Forma listu może być również wykorzystana w utworze literackim na zasadzie `wstawek epistolarnych lub formy wyłącznej np. „Wariacje pocztowe” K. Brandysa).

Osobną jakość stanowi list poetycki, będący wierszem (lirycznym, satyrycznym, filozoficznym).

Adresatem jest oczywiście publiczność czytelnicza, a nie adresat „formalny” wymieniony w utworze.