List jako rodzaj komunikatu

List to rodzaj komunikatu, przekazanego w formie pisemnej.

Tak jak w każdym akcie komunikacji, list także ma nadawcę i adresata, którzy używają wspólnego kodu. Kodem jest język, ale także i zwroty grzecznościowe, typowe dla tej formy przekazu. Istotne są również obowiązujące konwencje i kontekst, ponieważ kierunkują one  rodzaj listu.

Jeszcze inną formę mają SMS-y, będące forma krótkiego listu, zawierające np. emotikony i rysunki. Warto wspomnieć o języku internetowym,  pełnym skrótów,  pisania małymi literami, często też bez polskich znaków diakrytycznych.  Tego sposoby pisania nie popieramy, choć za komunikacją jesteśmy zawsze.