Romantyzm – różnice między twórcami

Nie ma identycznych ludzi (nawet jednojajowe bliźniaki nie sa takie same), różnice dotyczą także twórców, nawet tych tworzących w jednej epoce czy według wspólnego programu literackiego.

Polscy romantycy także byli bardzo różni, prezentowali odmienne poglądy na tę samą sprawę. Różnili się analizując przyczyny utraty niepodległości, powodów niepowodzeń cz cierpień narodu, jak również kierunku działań podejmowanych w sprawie ojczyzny.

Adam Mickiewicz patrzył na sprawy Polski „metafizycznie”, dramatu Polski upatrywał w ponadczasowej walce dobra ze złem.

Słowacki zupełnie inaczej spoglądał na sprawy polskie, odmiennie traktował tradycję, prezentował inne poglądy filozoficzne.

Każdy z nich miał swoich zwolenników i przeciwników, a spory między nimi nigdy się nie zakończyły. Wielce odeszli, ale spór o ich przekonania i poglądy stał się tematem historyków literatury w kolejnych pokoleniach. Co ciekawe nie ucichł, spory na ten temat trwają nadal, wystarczy sięgnąć po kolejne opracowania literackie…