Inglot Mieczysław

prof. dr hab. Mieczysław Inglot

(1831 –

 

Historyk literatury polskiej,  znawca romantyzmu.

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Edytor (m.in. tomu „Norwid. Z dziejów recepcji twórczości”, 1983), a także autor  wielu pozycji książkowych oraz artykułów w czasopismach  na temat romantyzmu polskiego, np.

  • „Myśl historyczna w „Kordianie”,
  • „Komedie Aleksandra Fredry. Literatura i teatr”,
  • „Wyobraźnia poetycka Norwida”,
  • „Romantyzm. Słownik literatury polskiej”.
  • „Wieszcz i pomniki. W kręgu XIX i XX-wiecznej recepcji”,
  • „Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1863”,
  • „Między romantyzmem a współczesnością – (poezja w szkole – od Adama Mickiewicza do Wisławy Szymborskiej),
  • „Ze Lwowa i o Lwowie – lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej – antologia utworów poetyckich w wyborze”.