Kalinowska Maria

Maria Kalinowska

(1954)

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania badawcze koncentruje na literaturze romantyzmu i związkach z antykiem.