List [synonimy]

  • Pismo.
  • Depesza.
  • Epistoła.
  • Okólnik.
  • Memoriał.
  • Nota.
  • Anonim.
  • Gryps.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]