Lista [synonimy]

  • Spis.
  • Rejestr.
  • Katalog.
  • Wykaz.
  • Inwentarz.
  • Specyfikacja.
  • Wokanda.
  • Jadłospis.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]