Literatura dwudziestolecia międzywojennego

 • Cezura czasowa dotyczy lat 1918-1939.
 • Jest to epoka obejmująca okres między I wojną światową a wybuchem II wojny.
 • Szczególnie ważne wydarzenie dla Polski to data odzyskania niepodległości.
 • Zmiany tego okresu dotyczyły sfery politycznej, społecznej i obyczajowej.
 • Rozwijała się technika, nauki ścisłe, sztuka filmowa, fotografia, radio stało powszechne, tak jak i nagrania dźwiękowe.

 • Literatura tego okresu była bardzo bogata i zróżnicowana tematycznie i gatunkowo.
 • Trudno jednak wskazać dominujące w niej tendencje czy typ bohatera.
 • Pojawiała się w niej tematyka dotycząca doświadczeń I wojny światowej, rewolucji, zmian cywilizacyjnych, jak i spraw egzystencjalnych.
 • Wielu twórców zerwało z konwencjami, sięgnęło po nowatorskie rozwiązania.
 • Niektórzy nawiązywali do form klasycystycznych.
 • Inna grupa sięgała do wyobraźni, fantazji, symbolizmu.
 • Rozwijała się literatura faktu i publicystyka.
 • Byli też tacy, co nie odbiegali od rzeczywistego świata pisząc w nurcie realizmu.
 • Jeszcze inna grupa  nawiązywała do ekspresjonizmu.
 • Charakterystyczne prądy to np. futuryzm (z postulatami nowego języka, tematy współczesności, przemian cywilizacyjnych), nadrealizm (z poetyką snu i wyobraźni, propozycją zerwania z konwencjami literackimi i społecznymi), neoklasycyzm (z nawiązywaniem do tradycji dzieł klasycznych i antyku), dadaizm (z odrzuceniem rygorów i norm).
 • Okres ten to czas rozkwitu twórczości poetyckiej.
 • Tworzyli wówczas   wcześniej debiutujący (Młoda Polska) poeci, m. ib. Bolesław Leśmian, Leopold Staff.
 • Powstawały grupy literackie, a najpopularniejszą była Skamander.
 • Należeli do niej: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz,  Antoni Słonimski.
 • Luźno związani z grupą byli też: Jan Brzechwa, Maria Pawlikowska – Jasnorzewska.
 • Inni twórcy tego okresu to: Czesław Miłosz, Konstanty Ildefons Gałczyński i powieściopisarz Stefan Żeromski.