Nowy realizm

  • Kierunek w sztuce, który rozwijał się  w latach 50. i 60. XX wieku.
  • Był nurtem pokrewnym amerykańskiemu pop-artowi.
  • Jego ojczyzną byłą Francja.
  • Przedmiotem zainteresowania twórców był świat przedmiotów.
  • Nie były one jednak obiektem odtwarzanym w dziele sztuki, lecz stały się same częścią dzieła.
  • Z przedmiotów zniszczonych , nieraz znalezionych na śmietniku, twórcy czynili skomplikowane układy.
  • Głównym postulatem nowego realizmu było zbliżenie sztuki do życia.
  • Przedstawiciele nurtu to: Yves Klein, Jean Tinguely, Arman.