Hiperrealizm

  • Nazywany także fotorealizmem.
  • Nurt w sztuce, który ujawnił się pod koniec lat 60. XX wieku.
  • Szczególną popularność i rozkwit zyskał w latach 70. ubiegłego stulecia.
  • Obrazy i rzeźby utrzymane w tym nurcie cechuje szczegółowość, precyzja, niemal fotograficzność.
  • Obrazy tak naprawdę trudno nawet odróżnić od fotografii, podobnie jak rzeźby od przedstawianych przedmiotów i postaci.
  • Głowni przedstawiciele kierunku to: Don Eddy, John de Andrea, w Polsce – Ewa Kuryluk.